x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKS3 Hallinto-oikeuden syventävä jakso 6 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee syvällisesti hallinto-oikeudellisen systematiikan, hallinto-oikeuden teorian ja tutkimustraditiot.

Sisältö

1 Hallinto-oikeuden teoreettiset perusteet
2 Uusin hallinto-oikeudellinen tutkimus
3 Kansainvälinen hallinto-oikeus

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentitään kuulustelijan kanssa sovittavat teokset, laajuudesta riippuen kaksi tai kolme teosta (yhteensä noin 700 sivua)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu