x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKS1 Julkinen eurooppaoikeus 6 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Aineopinnot (pääosiltaan)

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija hallitsee julkisen eurooppaoikeuden keskeisen sisällön.

Sisältö

1 Kansainvälisen oikeuden, EU-oikeuden ja kansallisen oikeuden suhde
2 Perus- ja ihmisoikeudet Euroopassa ja Euroopan unionissa
3 Hallinto-oikeudelliset ja prosessioikeudelliset periaatteet eurooppaoikeudessa
4 Hallinto-oikeus Euroopan unionissa

Toteutustavat

Annettava opetus: Ilmoitetaan lukuvuoden alussa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tentittävä kirjallisuus:

1 Mäenpää: Eurooppalainen hallinto-oikeus. Lakimiesliiton Kustannus 2001.

2 Schwarze–Laakso–Kuuttiniemi: Eurooppalaisen hallinto-oikeuden keskeiset periaatteet. Tampereen yliopiston julkisoikeuden laitos 1999. s. 119–240.

3 Pellonpää: Euroopan ihmisoikeussopimus, 4. uudistettu painos. Talentum 2005. - Mikäli tämä teos on suoritettu muussa yhteydessä (esim. opintojakso KVOI2: Kansainväliset ihmisoikeudet), on sen tilalle sovittava jokin toinen teos.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu