x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURP070 Yhtiöoikeus 5 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Perehtyä yritystoiminnan keskeisimpiä yhteisömuotoja koskeviin oikeussäännöksiin sekä arvopaperimarkkinoiden sääntelyyn.

Sisältö

Yhtiöoikeus

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, luentomateriaali, säädökset ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Immonen, R. - Nuolimaa, R.: Osakeyhtiöoikeuden perusteet. 2007.
  • Luennoilla ilmoitettavat säädökset.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yritysjuridiikan perusopinnot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu