x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURP020 Sopimusoikeus 5 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan yliassistentti
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Tavoitteena on saada opiskelija oivaltamaan sopimustyyppien moninaisuus. Lisäksi kurssin tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan sopimusoikeudellisesta sääntelystä. Tavoite on, että opiskelija pystyy kurssin jälkeen käyttämään oppimiaan sopimuksentekotaitoja käytännön liike-elämässä.

Sisältö

Yritysoikeussuunnittelun näkökulmasta kiinnitetään huomiota erityisesti sopimuksen sisällön määräytymiseen, tehostejärjestelmään sekä sopimusoikeuden yleisten oppien ja oikeusperiaatteiden vaikutukseen yritysten sopimustoiminnassa. Kurssilla käsitellään mm. seuraavat aihekokonaisuudet: sopimuksen tekeminen, sopimuksen sitovuuden edellytykset, sopimuksen pätemättömyys, sopimuksen tulkinta ja muuttaminen, sopimuksen irtisanominen ja päättyminen, suoritushäiriöt, riidanratkaisu, vahingonkorvaus, edustus sekä luottosopimukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, luentomateriaali, säädökset ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Hemmo, M.: Sopimusoikeuden oppikirja. 2006 tai 2008, s. 1 - 579.
  • Luennolla ilmoitettavat säädökset.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Kunnallisoikeuden aineopinnot (Kunnallisoikeus)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yritysjuridiikan perusopinnot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu