x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURA200 Yrityksen ulkomaankauppa- ja kuljetusoikeus 3 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Kurssin YJURP020 osalta käy myös vastaava aiempi perusopintokurssi.

Osaamistavoitteet

Kansainvälistä yksityisoikeutta ja kansainvälistä prosessioikeutta sekä kuljetusoikeutta koskevien kysymysten hahmottaminen

Sisältö

Johdatus ulkomaankauppa- ja kuljetusoikeuteen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, luentomateriaali, säädökset ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  • Sisula-Tulokas, L.: Kuljetusoikeuden perusteet. 2003 tai uudempi.
  • Sisula-Tulokas, L.: Ulkomaankauppaoikeus. 1998 tai uudempi.

Lisätietoja

Kaikkia vaihtoehtoisia aineopintojaksoja ei järjestetä lukuvuosittain.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Vaihtoehtoiset opintojaksot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu