x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KVOI2 Kansainväliset ihmisoikeudet 2–5 op
Vastuutaho
Kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden assistentti / dosentti

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on perustiedot ihmisoikeuksien kansainvälisestä suojelusta, ihmisoikeuksien oikeudellisesta luonteesta ja eri ihmisoikeuksien sisällöstä. Opiskelijalla on kokonaiskuva ihmisoikeuksien asemasta kansainvälisessä oikeudessa ja valtion sisäisessä oikeudessa. Opiskelija ymmärtää, mitä ovat ihmisoikeuksien tehtävät normaalioloissa sekä aseellisten selkkausten ja muiden poikkeustilojen vallitessa.

Sisältö

1 Ihmisoikeudet kansainvälisessä järjestelmässä
2 Ihmisoikeuksien historiallinen kehitys
3 Ihmisoikeudet valtioita kansainvälisesti velvoittavina sekä toisaalta yksilöille ja ryhmille oikeuksia luovina oikeuksina
4 Kansainväliset ihmisoikeussopimukset, etenkin Euroopan ihmisoikeussopimus
5 Kansainvälinen humanitaarinen oikeus aseellisten selkkausten aikana
6 Kansainvälisen suojelun ja valvonnan muodot
7 Ihmisoikeudet Suomessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Jakso suoritetaan joko suomenkielisillä luennoilla (20 tuntia) ja niihin liittyvällä kirjallisuudella tai englanninkielisillä luennoilla (10 tuntia) ja niitä täydentävällä kirjallisuustentillä.

Opetuskieli

englanti, suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opintojakso voidaan suorittaa seuraavilla tavoilla: a) Luentotentti tai b) Kirjallisuustentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Seuraavat ihmisoikeussopimukset: Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi eli Euroopan ihmisoikeussopimus ja sen pöytäkirjat I–II, IV, VI–VII ja XII-XIII ja sekä kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus ja siihen liittyvä valinnainen pöytäkirja. Lisäksi Euroopan unionin perusoikeuskirja, EYVL N:o C 364, 18.12.2000/EUVL C 303, 14.12.2007.

1. Pellonpää: Euroopan ihmisoikeussopimus. 2005. Tai: Iain Cameron: An Introduction to the European Convention on Human Rights. 2006. (Mikäli Pellonpään teos on suoritettu osana jotakin toista opintojaksoa kuten esimerksi JOIKS1 Julkinen eurooppaoikeus, on suoritettavasta kirjallisuudesta sovittava kuulustelijan kanssa.)

2. Krause & Scheinin (toim.): International Protection of Human Rights: A Textbook. 2009. Teoksesta luetaan osat I (The Foundations of Human Rights), II (United Nations Standards and Mechanisms) ja IV (Implementation, Monitoring and Enforcement).

3. Rosen-Parkkari: Sodan lait: Käsikirja. 2004.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus (Kansainvälinen ja eurooppalainen oikeus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu