x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
INOI2 Sähköinen asiointi viranomaistoiminnassa 5 op
Vastuutaho
Informaatio-oikeus
Vastuuhenkilö
julkisoikeuden yliassistentti
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
INOI 0 opintojaksoa ei kuitenkaan vaadita niiltä opiskelijoilta, jotka ovat suorittaneet jakson JOIKP3 Hallintotoiminnan oikeudelliset perusteet.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelija tuntee ja osaa soveltaa viranomaistoimintaan liittyvää sähköisestä asiointia ja julkisia verkkopalveluja sääntelevää lainsäädäntöä.

Sisältö

1 Viranomaisten velvollisuudet tarjota sähköisiä asiointipalveluja
2 Viranomaisen tiedottamis- ja neuvontavelvollisuus
3 Sähköinen asiointi hallintoasian käsittelyn eri vaiheissa
4 Muutoksenhaku ja muu oikeudenkäyntimenettely
5 Muu sähköinen viranomaistoiminta
6 Sähköinen allekirjoitus ja henkilön tunnistaminen

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 5 t 0 t
Pienryhmäopetus 15 t 0 t

Pienryhmäopetuksessa läsnäolo pakollinen. Opintojakson suorittaminen edellyttää myös itsenäistä työskentelyä pienryhmätapaamisten välissä.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija kuvailee ja arvioi valitsemansa viranomaisen verkkopalvelun toteutusta sekä kehittämismahdollisuuksia informaatio-oikeuden näkökulmasta.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Aktiivinen osallistuminen pienryhmätyöskentelyyn sekä kirjallinen harjoitustyö.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Pienryhmäopetuksen yhteydessä käytettävä verkkomateriaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Informaatio-oikeus (Informaatio-oikeus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu