x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUOIA1 Julkiset hankinnat ja kunnallinen sopimustoiminta 5 op
Vastuutaho
Kunnallisoikeus
Vastuuhenkilö
Tuntiopettaja / kunnallisoikeuden professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Antaa kokonaiskuva kunnan tehtävien toteuttamisesta erilaisin yksityisoikeudellisin toimintamuodoin. Perehdyttää kunnan asemaan sopijapuolena, erityisesti julkisia hankintoja koskeviin oikeudellisiin kysymyksiin.

Sisältö

1 Julkiset hankinnat ja kilpailuttaminen
2 Kunnalliset liikelaitokset ja yhtiöt
3 Kunnallisessa toiminnassa keskeiset sopimukset ja niiden erityispiirteet

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja kirjallisuus tentin muodossa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

  1. Kalima - Häll - Oksanen: Julkisyhteisöjen hankintatoimen oikeussäännöt. Suomalaiset Oikeusjulkaisut SOJ Oy 2007.
  2. Oksanen: Kuntien yleiset hankintaohjeet. Suomen Kuntaliitto 2007.
  3. Yksityiskohtainen perehtyminen seuraavaan lainsäädäntöön: L julkisista hankinnoista 348/2007, Maakaari 540/1995, Hallintolaki 434/2003, Osakeyhtiölaki 624/2006, Osuuskuntalaki 1488/2001, L yhdistyksistä 503/89, L välimiesmenettelystä 967/92, L kilpailunrajoituksista 480/92, Vahingonkorvauslaki 412/74, Markkinaoikeuslaki 1527/2001 sekä direktiivi 2004/18/EY ja direktiivi 2004/17/EY.

Lisätietoja

Pakollinen

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Kunnallisoikeuden aineopinnot (Kunnallisoikeus)
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu