x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUOIA5 Kaavoitus- ja rakentamisoikeus 4 op
Vastuutaho
Kunnallisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden professori

Osaamistavoitteet

Perehdyttää maankäytön suunnittelua koskevaan oikeuteen sekä rakentamisen sääntelyyn.

Sisältö

1 Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen suunnittelujärjestelmä
2 Kaavajärjestelmä ja suunnittelutarve
3 Rantarakentamisen sääntely
4 Rakennussuojelu
5 Osallistumisoikeudet ja vuorovaikutteinen suunnittelu
6 Maankäytön toteuttaminen
7 Rakentamiseen liittyvät luvat ja ilmoitukset
8 Oikeusturva maankäytössä ja rakentamisessa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Luennot (18 t) järjestetään yhteisesti jakson KUOIA4 kanssa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

  1. Jääskeläinen - Syrjänen: Maankäyttö- ja rakennuslaki selityksineen. Rakennustieto Oy 2003 tai Ekroos - Majamaa: Maankäyttö- ja rakennuslaki. Edita 2005 tai Hallberg (et al.): Maankäyttö- ja rakennuslaki. Talentum 2006.
  2. Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999, Maankäyttö- ja rakennusasetus 895/1999, L ympäristövaikutusten arviointimenettelystä 468/1994, A ympäristövaikutusten ympäristömenettelystä 713/2006, Luonnonsuojelulaki 1096/1996, Luonnonsuojeluasetus 160/1997, Rakennussuojelulaki 60/1985.

Lisätietoja

Vaihtoehtoinen

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu