x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKV2 Yhdenvertaisuusoikeus 5 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
9 op.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon ja syrjintään liittyvän oikeudellisen normiston. Hänellä on yleiskuva tämän normiston sisäisestä systematiikasta ja erityispiirteistä sekä sen suhteista vakiintuneisiin oikeudenaloihin. Hänellä on perustiedot niistä teoreettisista lähestymistavoista, joilla oikeuden ja sukupuolijärjestelmän välistä suhdetta on mahdollista analysoida.

Sisältö

1 Yhdenvertaisuuteen ja syrjinnän estämiseen liittyvät perus- ja ihmisoikeudet
2 Syrjinnän kiellot eurooppaoikeudessa
3 Tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja syrjinnän kieltämistä koskeva kotoperäinen lainsäädäntö
4 Oikeuden ja sukupuolen suhde

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tenttikirjallisuus:

  1. Ahtela - Bruun - Koskinen - Nummijärvi - Saloheimo: Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. 2006.
  2. Anttila: Sukupuolisyrjinnän kielto Suomen ja EU:n oikeudessa. Oikeustiede - Jurisprudentia XXXVIII. 2005, s. 77-149.
  3. Nousiainen - Pylkkänen: Sukupuoli ja oikeuden yhdenvertaisuus. 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu