x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKA2 Perus- ja ihmisoikeudet 3 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden assistentti
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee opintojakson suoritettuaan yksilön oikeusaseman, perus- ja ihmisoikeudet sekä perustuslakien ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valvonnan.

Sisältö

1 Perus- ja ihmisoikeudet sekä kansalaisen yleiset velvollisuudet
2 Perus- ja ihmisoikeussääntely
3 Perus- ja ihmisoikeuksien valvonta

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

a) Jos luennot järjestetään, luentotentti, jossa luennot ja luennoilla ilmoitettava osuus kirjallisuudesta, tai
b) Kirjallisuustentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

1. Hallberg et.al.: Perusoikeudet. Toinen uudistettu painos. Helsinki 2010. (Mikäli toinen painos ei ilmesty ennen tutkintovaatimusten voimaanastumista, tentitään sen sijaan toisen painoksen ilmestymiseen saakka teoksen ensimmäinen painos vuodelta 1999). Teoksesta luetaan kokonaisuudessaan osat I, II ja IV sekä niiden lisäksi yksittäisiä perusoikeuksia käsittelevästä osasta III yhdenvertaisuutta (6§), henkilökohtaista koskemattomuutta (7§), yksityiselämän suojaa (10§), sananvapautta (12§), omaisuudensuojaa (15§), sosiaalisia oikeuksia (19§), ympäristöoikeuksia (20§), oikeusturvaa (21§) ja perusoikeuksien turvaamisvelvoitetta (22§) koskevat luvut.

2. Perehtyminen seuraavien kirjallisuutta täydentävien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen: a Perus- ja ihmisoikeuksien yleinen sääntely: Suomen perustuslaki, 731/1999. Euroopan ihmisoikeussopimus, SopS 18-19/1990 ja sen lisäpöytäkirja SopS 85/1998. Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja, SopS 80/2002. Euroopan unionin perusoikeusasiakirja, A: 18.12.2000. b Perusoikeuksia konkretisoivasta lainsäädännöstä: Yhdenvertaisuuslaki 21/ 2004. L naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, 609/1986. L kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastamisesta, 603/ 1977. Laki julkisesta työvoimapalvelusta 1295/2002. Passilaki, 642/ 1986. Uskonnonvapauslaki, 453/2003. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä 460/2003. L kuvaohjelmien tarkastamisesta, 775/ 2000. L valtion elokuvatarkastamosta, 776/2000. L televisio- ja radiotoiminnasta, 744/ 1998. YhdistysL 503/1989. Puoluelaki, 10/ 1969. Henkilötietolaki, 523/ 1999. Kielilaki 423/2003. c Perusoikeuksien rajoitusvaltuuksista: Puolustustilalaki 1083/1991. Valmiuslaki 1080/1991.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu