x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
JOIKP4 Oikeusteorian perusteet 3 op
Vastuutaho
Julkisoikeus
Vastuuhenkilö
Julkisoikeuden professori
Edeltävien opintojen vähimmäismäärä
6 op.
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskäsitys oikeudellisesta sääntelystä ja ajattelusta sekä oikeusteorian peruskysymyksistä.

Sisältö

1 Oikeudellisen sääntelyn rakenteet
2 Oikeuslähteet ja niiden käyttäminen
3 Oikeudellinen tulkinta ja argumentaatio
4 Oikeudellisen ajattelun suuntaukset
5 Oikeustieteen eri lohkot

Toteutustavat

Luennot 20 t.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

a) Luentotentti, jolloin luentojen ohella suoritetaan luennoilla ilmoitettava osuus kirjallisuudesta

tai mikäli luentoa ei järjestetä
b) Kirjallisuustentti

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Tolonen: Oikeuslähdeoppi. 2003

Siltala: Johdatus oikeusteoriaan. 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Oikeustieteiden opinnot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu