x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUOIP2 Kunnallisoikeuden perusteet II 4 op
Vastuutaho
Kunnallisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Antaa laaja-alainen kokonaiskuva kuntien toiminnan ja päätöksenteon oikeudellisesta sääntelystä.

Sisältö

1 Kunnan asemaa ja tehtäviä määrittävä lainsäädäntö
2 Valtuusto ja muut toimielimet
3 Asukkaiden osallistumisoikeudet
4 Kunnan luottamushenkilöt ja henkilöstö
5 Kunnallinen hallintomenettely ja päätöksenteko
6 Kunnan talous
7 Hallinnon ja talouden tarkastus
8 Kuntien julkis- ja yksityisoikeudellinen yhteistoiminta
9 Oikeusturva kunnallishallinnossa
10 Kunnallisen jaotuksen oikeudelliset perusteet

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuustentti, jonka yhteydessä tentitään jäljempänä mainitut säädökset. Opintojakso tentitään Kunnallisoikeuden perusteet I (KUOIP1) -opintojakson suorittamisen jälkeen neljännessä periodissa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

  1. Hannus - Hallberg - Niemi: Kuntalaki. 4. uudistettu painos, 2009 tai Harjula - Prättälä: Kuntalaki - Taustat ja tulkinnat. 7. uudistettu painos, 2007 (tai uudempi).
  2. Yksityiskohtainen perehtyminen seuraavaan lainsäädäntöön: Suomen perustuslaki 731/1999, luvut 1-2 ja 11, Kuntalaki 365/1995, Vaalilaki 714/1998, luku 11, Laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009, Laki kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta 169/2007, Kuntajakolaki 1698/2009.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu