x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KUOIP1 Kunnallisoikeuden perusteet I 3 op
Vastuutaho
Kunnallisoikeus
Vastuuhenkilö
Kunnallisoikeuden lehtori

Osaamistavoitteet

Antaa perustiedot kunnallisoikeudesta, kunnallisen itsehallinnon perusteista ja kuntahallinnon oikeudellisista perusteista.

Sisältö

1 Kunnallisoikeus oikeudenalana ja oppiaineena
2 Kunnallisen itsehallinnon oikeudellinen perusta ja sisältö
3 Kunnan toiminnan oikeudellinen ohjaus
4 Kunnan toimiala ja tehtävät
5 Talous, kunta ja kuntalainen
6 Kunta, valtio ja Euroopan unioni
7 Kunnan toimielimet ja toimivallan jako
8 Luottamushenkilöiden asema
9 Kuntalaisen asema ja oikeudet
10 Oikeusturva kunnallishallinnossa

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentotentti, jonka yhteydessä suoritetaan kirjallisuus ja luennoilla ilmoitettava osuus säädösaineistosta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 

  1. Heuru - Mennola - Ryynänen: Kunta - Kunnallisen itsehallinnon perusteet. Helsinki 2008.
  2. Euroopan neuvoston paikallisen itsehallinnon peruskirja (SopS 65/ ja 66/1991).
  3. Perehtyminen seuraavaan lainsäädäntöön: Suomen perustuslaki 731/1999, luvut 1-2 ja 11. Kuntalaki 365/1995. Luennoilla ilmoitettavat säädökset.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Oikeustieteiden opinnot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Kunnallispolitiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu