x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHA12 Korkeakoulutuksen taloustiede 4 op
Vastuutaho
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Korkeakoulutuksen hallinnon ja talouden professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Perehdyttää opiskelija korkeakoulutuksen taloustieteeseen ja sen merkitykseen korkeakoulututkimukselle.

Sisältö

- korkeakoulutuksen taloustieteen historia, nykytila ja kehityssuunnat
- korkeakoulutuksen taloustieteen teoriat ja niiden merkitys korkeakoulututkimukselle, korkeakoulujärjestelmien kehittämiselle ja korkeakoulujen johtamiselle

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

Kurssi on suunnattu pääaineopiskelijoille. Muiden opiskelijoiden ottamisesta kurssille päättää professori.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 16 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Barr Nicolas. Economics of Welfare State. Luvut 13 -14. Oxford – New York Oxford: University Press 2004, neljäs painos tai uudempi.

Johnston Bruce D. Financing Higher Education – Who should pay? Teoksessa: Altbach Phillip G., Berdahl Robert O., & Gumport Patricia J. (toim) American Higher Education in the Twenty-first Century. Social Political, and Economic Challengies. Baltimore – London: The John Hobskin University Press. 1999. 347-369.

Luennolla osoitettu kokoelma artikkeleita

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu