x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHA5 Laatu ja arviointi 7 op
Vastuutaho
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Tutkimusjohtaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opinto jakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat laadun ja laadunarvioinnin käsitteisiin sekä laadunvarmistusjärjestelmien kehitykseen ja nykytilaan.

Sisältö

- Laatu ja arviointi käsitteinä.
- Korkeakoulujen, koulutuksen ja tutkimuksen laatu arvioinnin kohteena.
- Laadunvarmistusjärjestelmät Suomessa ja muissa maissa

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta laaditaan harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Ursin, J, (2007). Yliopistot laadun arvioijina. Akateemisia käsityksiä laadusta ja laadunvarmistuksesta. Koulutuksen tutkimuslaitos

2) Tremblay, K. (2008). Assuring and Improving Quality. Teoksessa Teoksessa Santiago, P. ym. Tertiary Education for the Knowledge Society Volume 1. Special Features: Governance, Funding, Quality. OECD, s. 259-324.

3) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita ja raportteja.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
I Korkeakouluhallinnon moduuli (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
Johtamiskorkeakoulu
Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (KOHA) (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu