x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHA4 Korkeakoulujen rahoitus ja talous 7 op
Vastuutaho
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Tutkimusjohtaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat korkeakoutuksen ja korkeakoulujen rahoitukseen sekä korkeakoulujen taloudellisten toimintamekanismien teoreettisiin perusteisiin ja käytäntöihin.

Sisältö

- Korkeakoulujen rahoitusrakenteet ja –järjestelmät
- Korkeakoulut talousyksikköinä
- Korkeakoulujen taloudellinen ohjaus ja autonomia

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

KOHA-opintoihin on erillinen haku

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Ryhmätyöskentely 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta laaditaan harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Santiago P.(2008). Matching Funding Strategies with National Priorities.Teoksessa Santiago, P. ym. Tertiary Education for the Knowledge Society Volume 1. Special Features: Governance, Funding, Quality. OECD, s. 163-258.

2) Kivistö, J. & Hölttä, S. (2009). Opiskelijarahoitusjärjestelmät tehokkuuden ja oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Teoksessa Kivistö, J. (toim.) Kuka maksaa ja miten? Näkökulmia korkeakoulutuksen maksullisuuteen. Tampere: Tampere University Press.

3) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
I Korkeakouluhallinnon moduuli (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
Johtamiskorkeakoulu
Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (KOHA) (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu