x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHA3 Organisaatio, päätöksenteko ja johtaminen 7 op
Vastuutaho
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Korkeakoulutuksen hallinnon ja talouden professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat korkeakouluorganisaation toimintaa, johtamista ja kehittämistä koskeviin teorioihin, ajattelumalleihin ja sovelluksiin.

Sisältö

- Korkeakouluorganisaatioiden erityispiirteet.
- Johtaminen ja päätöksenteko korkeakouluissa.
- Korkeakouluorganisaatioiden hallinnon kehittäminen.
- Yrittäjämäiset korkeakoulut.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

KOHA-opintoihin on erillinen haku

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta laaditaan harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Clark, B.R, Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways of Transformation. Pergamon Press, 1998.

2)Birnbaum, R. (1988). How Colleges Work: The Cybernetics of Academic Organization and Leadership. San Francisco: Jossey-Bass

3) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
I Korkeakouluhallinnon moduuli (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
Johtamiskorkeakoulu
Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (KOHA) (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu