x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KOHA2 Korkeakoulujärjestelmät ja niiden ohjaus 7 op
Vastuutaho
Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen
Vastuuhenkilö
Korkeakoulutuksen hallinnon ja talouden professori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat korkeakoulujärjestelmien toimintaa ja ohjausta selittäviin teorioihin ja näkökulmiin.

Sisältö

Korkeakoulujärjestelmien ohjaus
Korkeakoulupolitiikan ja korkeakoulujen ohjausmenetelmien yhteydet. Suomalainen korkeakoulujen ohjausjärjestelmä eurooppalaisessa ja kansainvälisessä viitekehyksessä.

Edellytysten ja suositusten lisätiedot

KOHA-opintoihin on erillinen haku.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 12 t 0 t
Seminaari 6 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentojen ja kirjallisuuden pohjalta laaditaan harjoitustyö.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1) Clark, B.R. (1983), The Higher Education System: Academic Organization in Cross-National Perspective. University of California Press.

2) Santiago, P. & Tremblay, K. (2008). Setting the Right Course: Steering Tertiary Education.Teoksessa Santiago, P. ym. Tertiary Education for the Knowledge Society. Volume 1. Special Features: Governance,Funding, Quality. OECD,s. 67-161.

3) Valikoima vuosittain vaihtuvia artikkeleita.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
I Korkeakouluhallinnon moduuli (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
Johtamiskorkeakoulu
Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (KOHA) (Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu