x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YHALP01K Johtaminen ja organisointi, kirjallisuus 5 op
Vastuutaho
Yrityksen hallinto
Vastuuhenkilö
Lehtori.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Johtamisen ja organisoinnin luento-osuus tulee olla suoritettuna ennenkuin kirjallisuuden suorittamisesta voi saada merkinnän. Kurssien suorittaminen voi olla samanaikaista.

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija organisaatioiden ja johtamisen kansainväliseen ja suomalaiseeen kirjallisuuteen.

Sisältö

Kirjatentti

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Jones, Gareth R.: Organizational Theory. 3rd ed. Prentice Hall 2001 tai uudempi, soveltuvin osin.
  2. Robbins Stephen P. & Judge Timothy A.: Essentials of organizational behavior. Pearson Education Ltd 2008 .
  3. Pietiläinen Tarja, Keso Heidi, Hiukka Kristiina & Lehtimäki Hanna: Tiedon kauppiaat. WSOY 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu