x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MARKS998 Tutkimusseminaari 6 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Professori
Edeltävät opinnot
Markkinoinnin aineopinnot
Osallistumisoikeus opintojaksolle:
  • Pääaineopiskelijoilla

Osaamistavoitteet

Tutkimusprojektin tavoitteena on kehittää opiskelijan valmiuksia yrityksen toiminnan, erityisesti markkinoinnin tieteelliseen tarkasteluun ja tutkimustyöhön. Seminaari tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tunnistaa omat vahvat ja heikot puolensa sekä auttaa opiskelijoita ymmärtämään markkinoinnin tutkimusalueita ja tutkimuksen kokonaisuutta.

Sisältö

Työskentelytapa vastaa aineopintojen seminaaria, mutta työn sisällössä painottuu enemmän tieteellinen tarkastelutapa. Koko seminaariryhmän yhteisissä seminaari-istunnoissa esitellään ja käsitellään jokaisen opiskelijan tutkielmatyö vähintään kolmessa työvaiheessa: 1) aiheanalyysi, 2) tutkimussuunnitelma ja 3) työn meneillään olevan vaiheen ja siihen liittyvien ongelmien tai harjoitusaineen esittely. Jokaisessa vaiheessa yksi tai kaksi muuta opiskelijaa toimii työn opponentteina. Näin seminaari tukee koko ryhmän työskentelyprosessia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Seminaari 60 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Opiskelija esittää seminaarin kuluessa aiheanalyysin, tutkimussuunnitelman sekä työn meneillään olevan vaiheen ja siihen liittyvien ongelmien tai harjoitusaineen esittelyn.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy
2. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Markkinoinnin oppiaineen ohjeet pro gradu -seminaaria ja -tutkielmaa varten. Saatavissa markkinoinnin www-sivuilta.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Tutkimusseminaari ja pro gradu -tutkielma (Yrityksen taloustiede, markkinointi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu