x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKP030 Johdon laskentatoimen perusteet 5 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Laskentatoimen lehtori

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla pyritään antamaan yleiskuva laskentatoimen asemasta yritysjohdon päätöksen tukena.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään perinteistä kustannuslaskentaa, hinnoittelua sekä analyyttistä tuloslaskentaa.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja niihin sisältyvät harjoitukset, kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Horngren–Bhimani–Foster–Datar: Ma­nagement and Cost Accounting,  Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

2. Neilimo–Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi. Edita, uusin painos.

3. Muu luennoitsijan osoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Kunnallistalouden perusopinnot (Kunnallistalous)
Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu