x !
Archived Curricula Guide 2011–2012
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
LASKP030 Introduction to Management Accounting 5 ECTS
Organised by
Accounting and Finance

Learning outcomes

Opintojaksolla pyritään antamaan yleiskuva laskentatoimen asemasta yritysjohdon päätöksen tukena.

Contents

Opintojaksolla käsitellään perinteistä kustannuslaskentaa, hinnoittelua sekä analyyttistä tuloslaskentaa.

Teaching language

Finnish

Modes of study

Evaluation

Numeric 1-5.

Recommended year of study

1. year autumn

Study materials

1. Horngren–Bhimani–Foster–Datar: Management and Cost Accounting, Prentice Hall, uusin painos. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

2. Neilimo-Uusi-Rauva: Johdon laskentatoimi, Edita, uusin painos.

3. Muu luennoitsijan osoittama materiaali.

Belongs to following study modules

School of Management
School of Management
Basic Studies in Financial Management and Public Sector Accounting (Financial Administr. and Public Sector Accounting)
School of Management
Basic Studies in Local Public Economics (Local Public Economics)
School of Management
Basic Studies in Accounting (Accounting and Finance)
2011–2012
Teaching
Archived Teaching Schedule. Please refer to current Teaching Shedule.
School of Management