x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKP010 Tilinpäätösraportoinnin perusteet 5 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Laskentatoimen lehtori

Yleiskuvaus

Opintojakson tavoitteena on antaa perustiedot yrityksen kirjanpidosta, tilinpäätöksestä ja sen analysoinnista käyttäjän näkökulmasta.

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen opiskelijalla on yleiskuva kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisen periaatteista hyväksikäyttäjän näkökulmasta. Opiskelija on perehtynyt tilinpäätösasiakirjojen sisältöön ja tulkintaan.

Sisältö

Tilinpäätösraporttien sisältö ja laatiminen, kirjanpidon ja tilinpäätöksen periaatteet, kassavirtalaskelmat.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja niihin sisältyvät harjoitukset, kirjallinen kuulustelu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

1. Luennot ja niihin sisältyvät harjoitukset

2. Stolowy-Lebas: Corporate Financial Reporting, a Global Perspective. Thomson, 2002 tai uudempi. Luennoitsijan ilmoittamin osin.

3. Muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset sivuaine- ja metodiopinnot (Finanssihallinto ja julk.yhteisöjen laskentatoimi)
Johtamiskorkeakoulu
Pakolliset sivuaineopinnot (Kansantaloustiede)
Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu