x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VOIKP1 Vero-oikeuden perusteet 5 op
Vastuutaho
Vero-oikeus
Vastuuhenkilö
Vero-oikeuden yliopettaja
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opiskelija saa perustiedot henkilöverotuksesta, yritysverotuksesta, välillisestä verotuksesta ja verotusmenettelystä sekä oikeusturvasta verotuksessa.

Sisältö

1 Vero-oikeus osana Suomen oikeusjärjestelmää
2 Vero-oikeuden peruskäsitteet
3 Verotuksen tavoitteet
4 Henkilöverotus
5 Yritysverotus
6 Arvonlisäverotus
7 Perintö- ja lahjaverotus
8 Verotusmenettely

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, kirjallisuus ja säädökset.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy
1. vuoden kevät

Kirjallisuus/Oppimateriaali

 1. Myrsky-Ossa: Verotuksen perusteet, 2008
 2. Perehtyminen seuraavien säädöksien keskeiseen sisältöön niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen:
 • Tuloverolaki, 1535/92, Ve 101
 • L varojen arvostamisesta verotuksessa, 1142/05, Ve 106
 • L elinkeinotulon verottamisesta, 360/68, Ve 112
 • Kiinteistöverolaki, 654/92, Ve 407
 • L verotusmenettelystä, 1558/95, Ve 301
 • L rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta, 627/78, Ve 132
 • Ennakkoperintälaki, 1118/96, Ve 201
 • L työnantajan sosiaaliturvamaksusta, 366/63, Ve 206
 • Perintö- ja lahjaverolaki, 378/40, Ve 401
 • Arvonlisäverolaki, 1501/93, Ve 501
 • Varainsiirtoverolaki, 931/96, Ve 406
 • L veronlisäyksestä ja viivekorosta, 1556/95, Ve 606
 • L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta, 706/07, Pr 608

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yritysjuridiikan perusopinnot (Yritysjuridiikka)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu