x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YHALP01L Johtaminen ja organisointi, luennot 5 op
Vastuutaho
Yrityksen hallinto
Vastuuhenkilö
Lehtori.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelija liiketoiminnan ajankohtaisiin teemoihin johtamisen, organisoinnin, henkilöstön ja strategian näkökulmista.

Sisältö

Yrityksiä tarkastellaan johtamisen, liiketoimintamallien, verkostoitumisen, tehokkuuden ja ympäristön näkökulmista. Opintojaksolla käsitellään myös palveluliiketoimintaan ja yrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 21 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Artikkelikokoelma.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Artikkelipaketti sekä muu luennoitsijan ilmoittama materiaali.

Lisätietoja

Opintojaksolle voidaan valita enintään 120 opiskelijaa johtamiskorkeakoulun jonolain mukaan.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu