x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
MARKA020 Markkinoinnin johtaminen 10 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, markkinointi
Vastuuhenkilö
Lehtori
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on perehdyttää opiskelijat markkinoinnin järjestelmälliseen suunnitteluun ja toteutukseen. Opintojakson käytyään opiskelija osaa laatia yrityksen markkinointiohjelman osana yrityksen liiketoiminnan kokonaisuunnittelua.

Sisältö

ks. opintojakson osa MARKA20L Markkinoinnin johtaminen/luennot ja kirjat.
ks. opintojakson osa MARKA20H Markkinoinnin johtaminen/harjoitukset.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 30 t 0 t
Harjoitukset 40 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja kirjallisuus (ks. opintojakso MARKA20L) ja harjoitusosio (ks. opintojakso MARKA20H) suoritetaan erikseen.

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Tentti luennoista ja kirjallisuudesta arvostellaan numerolla 1-5, harjoitukset arvostellaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Lisätietoja

Opintojaksolle voidaan valita enintään 30 opiskelijaa johtamiskorkeakoulun jonolain mukaisesti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Markkinoinnin aineopinnot (Yrityksen taloustiede, markkinointi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu