x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
LASKP100 Johdatus liiketalouteen 5 op
Vastuutaho
Yrityksen taloustiede, laskentatoimi
Vastuuhenkilö
Yrityksen taloustieteen eri oppiaineiden ja vakuutustieteen professori tai muu vastuuopettaja

Osaamistavoitteet

Opintojakso johdattaa opiskelijan kauppatieteellisten aineiden opiskeluun tarkastelemalla Suomen talouden ja yritystoiminnan kehitystä sekä yritysten toimintaa sen eri funktioista lähtien. Esille tulevat sekä johtamisen, laskentatoimen, markkinoinnin että vakuutustieteen näkökulmat.

Sisältö

-

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Lisäksi luennoitsijan osoittama oheismateriaali.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Markkinoinnin perusopinnot (Yrityksen taloustiede, markkinointi)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Perusopinnot (Yrityksen taloustiede, laskentatoimi)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Johtamiskorkeakoulu