x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
YJURA075 Työ- ja virkamiesoikeus 5 op
Vastuutaho
Yritysjuridiikka
Vastuuhenkilö
Yritysjuridiikan tuntiopettaja, kunnallisoikeuden lehtori
Edeltävät opinnot
Suositellaan:

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoite on antaa perustiedot työ- ja virkasuhteista sekä työntekijöitä ja virkamiehiä yksilöllisesti koskevasta normistosta.

Sisältö

Työ- ja virkamiesoikeuden perusteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 25 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Tentissä suoritetaan luennot, luentomateriaali, säädökset ja kirjallisuus.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Kairinen, M.:Työoikeus perusteineen 2004, s. 1-278 tai Kairinen, M.: Työoikeus perusteineen 2009, s. 1-308.
  2. Koskinen, S. - Kulla, H.: Virkamiesoikeuden perusteet. 2005 tai uudempi. Luvut I-VII, IX ja XI:1-3.
  3. Luennoilla ilmoitettavat säädökset.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Kunnallisoikeuden aineopinnot (Kunnallisoikeus)
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yritysjuridiikan aineopinnot (Yritysjuridiikka)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu