x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAA910B Tutkimusmenetelmät/B Kvantitatiivinen tutkimusote/luennot 2 op

Osaamistavoitteet

Ks. HAA910 Tutkimusmenetelmät.

Sisältö

Ks. HAA910 Tutkimusmenetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentosarjan (b) tentin (2 op) yhteydessä suoritetaan luennolla ilmoitettavin osin Heikkilän kirja.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Heikkilä, Tarja: Tilastollinen tutkimus. Edita, 7. uudistettu painos 2008.

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Hallintotieteen aineopinnot (Hallintotiede)
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiset menetelmäopinnot (Kunnallisoikeus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu