x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAA910A2 Tutkimusmenetelmät/A Kvalitatiivinen tutkimusote/harjoitusdemonstraatio 1 op

Osaamistavoitteet

Ks. HAA910 Tutkimusmenetelmät

Sisältö

Ks. HAA910 Tutkimusmenetelmät

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentosarjan (a) kontaktiopetuksen yhteydessä järjestettävä harjoitusdemonstraatio. Aktiivinen osallistuminen harjoitusdemonstraatioon on edellytys luentosarjan (a) oppimispäiväkirjan (ks. HAA910A1) suorittamiselle.

Arviointi ja arviointiperusteet

Hyväksytty/hylätty.
Aktiivinen osallistuminen harjoitusdemonstraatioon.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Hallintotieteen aineopinnot (Hallintotiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu