x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAA910A1 Tutkimusmenetelmät/A Kvalitatiivinen tutkimusote/luennot 1 op

Osaamistavoitteet

Ks. HAA910 Tutkimusmenetelmät.

Sisältö

Ks. HAA910 Tutkimusmenetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 18 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luentosarja (a) suoritetaan kirjoittamalla oppimispäiväkirja (1 op), joka edellyttää aktiivista osallistumista kontaktiopetuksen yhteydessä pidettävään harjoitusdemonstraatioon (1 op, ks. HAA910A2).

Arviointi ja arviointiperusteet

Numerolla 1-5.
Oppimispäiväkirja sisältää harjoitusdemonstraation raportoinnin sekä osion, jossa sovelletaan luentosarjan käsitteistöjä. Arvioinnissa huomioidaan molemmat osiot.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Hallintotieteen aineopinnot (Hallintotiede)
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiset menetelmäopinnot (Kunnallisoikeus)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu