x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAA810K Henkilöstön johtaminen/kirjat 4 op

Osaamistavoitteet

Ks. HAA810 Henkilöstön johtaminen.

Sisältö

Ks. HAA810 Henkilöstön johtaminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus suositellaan tenttiväksi luentojen jälkeen joko yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä. 1. ja 2. kohdan kirjat voi suorittaa myös eri tenttikerroilla. Hallintotieteen pääaineopiskelijat suorittavat kirjallisuuden osallistumalla erikseen järjestettävään Henkilöstöjohtamisen praktikumiin.

Yrityksen hallinnon pääaineopiskelijat suorittavat ilmoitetun kirjallisuuden esseillä oppiaineensa vastuuopettajalle.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Yukl, Gary: Leadership in Organizations. Prentice Hall, 6th edition 2006 tai uudempi.
  2. Kauhanen, Juhani: Henkilöstövoimavarojen johtaminen. WSOY. 10. painos 2010.

Yrityksen hallinnon pääaineopiskelijat suorittavat seuraavat teokset:

  1. Boxall, Peter–Purcell, John: Strategy and human resource management. New York: Palgrave Macmillian 2003.
  2. Viitala, Riitta: Johda osaamista. Osaamisen johtaminen teoriasta käytäntöön. 2006.
  3. Mäkipeska-Niemelä: Haasteena luottamus - työyhteisöjen sosiaalinen pääoma ja syvärakenne. Edita. Helsinki 2005.
  4. Thorpe, R.- Homan , G.:Strategic Reward Systems. Pearson Education Ltd. England 2000.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Hallintotieteen aineopinnot (Hallintotiede)
Johtamiskorkeakoulu