x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAA810L Henkilöstön johtaminen/luennot 2 op

Osaamistavoitteet

Ks. HAA810 Henkilöstön johtaminen.

Sisältö

Ks. HAA810 Henkilöstön johtaminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja luentojen yhteydessä jaettava oppimateriaali suoritetaan tentillä, johon sisältyy henkilöstöjohtamiseen liittyvän ongelmatilanteen ratkaiseminen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Hallintotieteen aineopinnot (Hallintotiede)
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Johtamiskorkeakoulu