x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAA710K Organisaatioanalyysi ja organisaation kehittäminen/kirjat 4 op

Osaamistavoitteet

Ks. HAA710 Organisaatioanalyysi ja organisaation kehittäminen.

Sisältö

Ks. HAA710 Organisaatioanalyysi ja organisaation kehittäminen.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus suositellaan tentittäväksi luentojen jälkeen joko yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä. 1. ja 2. kohdan kirjat voi suorittaa myös eri tenttikerroilla. Hallintotieteen pääaineopiskelijat suorittavat kirjallisuuden osallistumalla erikseen järjestettävään Organisaation kehittämisseminaariin.

Yrityksen hallinnon pääaineopiskelijat suorittavat ilmoitetun kirjallisuuden esseillä oppiaineensa vastuuopettajalle.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Morgan, Gareth: Images of Organization. SAGE, Updated edition 2006.
  2. Pfeffer, Jeffrey: New Directions for Organization Theory. Oxford University Press 1997.

Yrityksen hallinnon pääaineopiskelijat suorittavat seuraavat teokset:

  1. Pfeffer, Jeffrey: New Directions for Organization Theory. Oxford University Press 1997.
  2. Valpola, Anneli: Organisaatiot yhteen. Muutosjohtamisen käytännön keinot. WSOY 2006.
  3. Kesti, Marko: Hiljaiset signaalit - Avain organisaation kehittämiseen. Edita. Helsinki 2005.

Pfefferin teos luettavissa myös e-kirjastossa (Ebrary).

 

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Hallintotieteen aineopinnot (Hallintotiede)
Johtamiskorkeakoulu