x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAA710L Organisaatioanalyysi ja organisaation kehittäminen/luennot 2 op

Osaamistavoitteet

Ks. HAA710 Organisaatioanalyysi ja organisaation kehittäminen.

Sisältö

Ks. HAA710 Organisaatioanalyysi ja organisaation kehittäminen.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja luentojen yhteydessä jaettava oppimateriaali suoritetaan tenttimällä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden syksy

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Hallintotieteen aineopinnot (Hallintotiede)
Johtamiskorkeakoulu