x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAA610K Hallinto tietoyhteiskunnassa/kirjat 3 op

Osaamistavoitteet

Ks. HAA610 Hallinto tietoyhteiskunnassa.

Sisältö

Ks. HAA610 Hallinto tietoyhteiskunnassa.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena joko yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Lemola–Honkanen (toim.): Innovaatiopolitiikka – kenen hyväksi, keiden ehdoilla? Gaudeamus 2004.
  2. Inkinen–Jauhiainen (toim.): Tietoyhteiskunnan maantiede. Gaudeamus 2006.
  3. Sotarauta–Kosonen (toim.): Yksilö, kulttuuri, innovaatioympäristö. Avauksia aluekehityksen näkymättömään dynamiikkaan. Tampere University Press 2004.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Hallintotieteen aineopinnot (Hallintotiede)
Johtamiskorkeakoulu