x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAP410K Tutkimusprosessin hallinta/kirjat 3 op

Osaamistavoitteet

Ks. HAP410 Tutkimusprosessin hallinta.

Sisältö

Ks. HAP410 Tutkimusprosessin hallinta.

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus tentitään yhtenä kokonaisuutena joko yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Hirsjärvi–Remes–Sajavaara: Tutki ja kirjoita. Tammi , 15. uudistettu painos 2009.
  2. Uusitalo: Tiede, tutkimus ja tutkielma. Johdatus tutkielman maailmaan.WSOY, 7. painos 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu