x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAP310A Suomen julkinen hallintojärjestelmä ja EU:n hallinto/kirjat (A-osa) 5 op

Osaamistavoitteet

Ks. HAP310 Suomen julkinen hallintojärjestelmä ja EU:n hallinto

Sisältö

Ks. HAP310 Suomen julkinen hallintojärjestelmä ja EU:n hallinto

Vaadittavat opintosuoritukset

A-osan kirjallisuus suoritetaan yhtenä kokonaisuutena joko yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A Suomen hallinto:

  1. Setälä: Demokratian arvo: Teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet. Gaudeamus 2003.
  2. Korhonen - Merisalo (toim.): Toimiva kunta. FCG Efeko 2008.
  3. Harisalo-Miettinen: Vastuuyhteiskunnan peruslait. Tutkimusmatka ihmisen yhteiskuntaan. Tampere University Press 1995 tai Saari - Yeung (toim.): Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa. Gaudeamus 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu