x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAP310 Suomen julkinen hallintojärjestelmä ja EU:n hallinto 9 op
Vastuutaho
Hallintotiede
Vastuuhenkilö
Professori

Osaamistavoitteet

Opiskelija perehtyy julkiseen politiikkaan ja sen haasteisiin. Opiskelija saa perusvalmiudet myös Suomen poliittis-hallinnollisesta järjestelmästä sekä globalisaatiosta ja siihen liittyen Euroopan unionin hallinnosta, arvoista ja periaatteista Kurssi korostaa Suomen ja EU:n hallinnon kehityspiirteitä ja siinä esiintyviä uudistumisen haasteita ja jännitteitä.

Sisältö

1 Julkinen politiikka.
2 Valtion ja kuntien hallintojärjestelmät, organisaatiot ja toimintatavat.
3 EU:n hallinnollinen filosofia ja toimintatavat.
4 Vertailevan hallinnon tutkimuksen perusideat.
5 Julkisen hallinnon kehitysnäkymät ja -jännitteet.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi, englanti

Vaadittavat opintosuoritukset

Luennot ja kirjallisuus ovat kaikille pakolliset. Luennot (2 op) tentitään erikseen. Kirjallisuus (7 op) suoritetaan kahdessa osassa (A-osa 5 op ja B-osa 2 op) joko yleisinä tenttipäivinä tai sähköisinä tentteinä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

1. vuoden syksy

Kirjallisuus/Oppimateriaali

A Suomen hallinto

  1. Setälä: Demokratian arvo: Teoriat, käytännöt ja mahdollisuudet. Gaudeamus 2003.
  2. Korhonen - Merisalo (toim.): Toimiva kunta. FCG Efeko 2008.
  3. Harisalo-Miettinen: Vastuuyhteiskunnan peruslait. Tutkimusmatka ihmisen yhteiskuntaan. Tampere University Press 1995 tai Saari - Yeung (toim.): Oikeudenmukaisuus hyvinvointivaltiossa. Gaudeamus 2007.

B Euroopan unionin hallinto

  1. Harisalo-Aarrevaara-Stenvall-Virtanen: Julkinen toiminta - julkinen politiikka. Tampere University Press 2007.
  2. Viinamäki: Eurooppahallinto ja Suomi. Gaudeamus 2007.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Johtamiskorkeakoulu