x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HAP110K Hallintotieteen perusteet/kirjat 3 op

Osaamistavoitteet

ks. HAP110 Hallintotieteen perusteet

Sisältö

ks. HAP110 Hallintotieteen perusteet

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallisuus (3 op) tentitään yhtenä kokonaisuutena joko yleisenä tenttipäivänä tai sähköisenä tenttinä. Kirjallisuus suositellaan tentittäväksi luentojen jälkeen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Vartola, Juha: Näkökulmia byrokratiaan. Tampereen yliopisto, Johtamistieteiden laitos 2004.
  2. Peltonen, Tuomo: Johtaminen ja organisointi. Teemoja, näkökulmia ja haasteita. KY-palvelu, Otava 2007.
  3. Salminen, Ari: Julkisen toiminnan johtaminen. Hallintotieteen perusteet. Edita 2004 tai uudempi.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A7 Nuorisotyön teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
A7 Nuorisotyön teemoja (Nuorisotyö ja nuorisotutkimus)
Johtamiskorkeakoulu