x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
PHILPE4 JOHDATUS TIETEENFILOSOFIAAN 3 op

Osaamistavoitteet

Opintojakso antaa yleiskuvan tieteenfilosofian keskeisistä tutkimusaiheista ja lähestymistavoista sekä hahmottelee tieteentutkimukseen perustuvan näkemyksen tieteestä ja sen toimintatavoista.

Sisältö

Opintojaksolla käsitellään ainakin seuraavia aiheita:
- tieteen päämäärät
- havaintojen ja kokeiden teoreettinen tulkinta
- tieteellinen päättely
- kausaliteetti ja selittäminen
- tieteellinen realismi
- arvojen ja tosiasioiden suhde

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Toinen seuraavista kohdista:

a. Niiniluoto: Johdatus tieteenfilosofiaan (luvut I.1-2 ja II.1-2 eli sivut 13-88 ja 153-191) ja

    Kiikeri & Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena

b. Chalmers: What is This Thing Called Science (3. painos 1999 tai uudempi)

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Johtamiskorkeakoulu
Yhteiset menetelmäopinnot (Kunnallisoikeus)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Filosofia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
Perusopinnot (Filosofia)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Avoimia yliopisto-opintoja suorittaville
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö