x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
VTEKS121 Käyttäjäkokemuksen arviointi ja suunnittelu (TTY/IHTE) 4 op
Vastuutaho
Vuorovaikutteinen teknologia
Vastuuhenkilö
TTY/IHTE Timo Partala
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Pakollisena esitietona VTEKA206 Käytettävyyden arvioinnin menetelmät tai IHTE-3201 Käytettävyystutkimuksen menetelmät.

Osaamistavoitteet

Käyttäjäkokemuksen suunnittelu ja arviointi ottaa huomioon kaikki käyttäjän ja tuotteen tai palvelun vuorovaikutukseen vaikuttavat aspektit. Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa määritellä mitä tuotteiden tai palvelujen käyttäjäkokemuksella tarkoitetaan ja millaisista tekijöistä se muodostuu. Opiskelija tuntee yleisimmät käyttäjäkokemuksen arvioinnissa, tutkimuksessa ja suunnittelussa käytettävät menetelmät ja osaa soveltaa niitä käytännössä.

Sisältö

Yleisimmät käyttäjäkokemuksen arvioinnin ja suunnittelun menetelmät.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus
Itsenäinen työskentely

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätietoja

TTY:n koodi IHTE-3250.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö