x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPS409 Seminaari eHealth - Terveydenhuollon tietojärjestelmät 4 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Professori Pirkko Nykänen.

Osaamistavoitteet

Tarkoituksena on perehdyttää opiskelija aihepiirin erityiskysymyksiin.

Sisältö

Seminaarissa perehdytään terveydenhuollon tietojärjestelmien tutkimusalueeseen, vallitseviin tutkimusparadigmoihin, terveydenhuollon tietojärjestelmien toimintaan ja sovellusalueisiin, järjestelmäarkkitehtuureihin sekä kehittämisen ja arvioinnin menetelmiin.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Itsenäinen työskentely
Seminaari

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Seminaarissa kukin osallistuja käsittelee annettuun kirjalliseen aineistoon perustuen laajahkosti valittua terveydenhuollon tietojärjestelmien teema-aluetta, tekee aineistosta esityksen seminaariin ja tuottaa aineiston ja esityksen perusteella laajahkon esseen ja toimii seminaarissa toisen opiskelijan esityksen opponenttina.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan erikseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö