x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPS401 Graduseminaari 4 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Professori Mikko Ruohonen.
Edeltävät opinnot
Opintojen loppuvaiheessa.

Osaamistavoitteet

Graduseminaarin tavoitteena on tukea opiskelijan pro gradu -työn etenemistä. Graduseminaarin aikana käsitellään kunkin oppilaan työn etenemistä aiheanalyysin, väliraportin ja loppuraportin muodossa. Lisäksi seminaarin aikana esitellään graduprosessin kannalta tärkeitä tutkielman valmistumisvaiheita ja tutkimusteemoja.

Sisältö

Seminaarikokoontumiset gradutyöskentelyvaiheessa oleville opiskelijoille. Aiheiden käsittely ja laajentaminen, aihepiirien esittely, taustatutkimuksien esiintuominen, tutkimusongelman rajaus, tiedonkeruun näkökulmia, tutkimuskritiikin harjoittaminen, tutkielmakirjoittaminen, tutkimuksen esittäminen ja viimeistely.

Toteutustavat

Noin 2 tuntia kuukaudessa + henkilökohtainen ohjaus sopimuksen mukaan opetuskaudella.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Aiheanalyysin, väli- ja loppuraportin esittäminen, aktiivinen osallistuminen.

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

Suositellut suoritusajankohdat

4. vuosi ja siitä eteenpäin slk/klk.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan erikseen.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö