x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPS128 Tietokonegrafiikka 10 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Professori Martti Juhola.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi mielellään matematiikan perusopinnot.

Osaamistavoitteet

Esitetään tietokonegrafiikan laajan alueen keskeiset menetelmät ja teoriaa. On tarkoitus saada melko syvällinen ymmärrys tietokonegrafiikan perusteista.

Sisältö

Kurssi keskittyy moderniin kolmiulotteisten kuvien käsitteleyyn. Tarkastellaan kolmiulotteisten kohteiden esittämistä, mallintamista ja hahmontamista, kuva-avaruuksia, sävytystä, valon ja kohteen välisen vuorovaikutuksen mallintamista, kuvaustekniikoita, kuten tekstuurit, varjoalgoritmeja, globaaleja valaistusmalleja, laskostumisenestoa, värien käyttöä sekä animointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 48 t 0 t
Harjoitukset 20 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

Opintojaksoa ei luennoida joka vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Foley, van Dam, Feiner & Hughes, Computer Graphics: Principles and Practice. Addison-Wesley 1990
  2. Watt, A., 3D Computer Graphics. 2000.

Lisätietoja

Opintojakson työskentelykieli voi olla englanti.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
-
Informaatiotieteiden yksikkö