x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPS144 Kuvanprosessointi 6 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Professori Martti Juhola.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Lisäksi tilastomenetelmien perusteet, matematiikan peruskursseja ja lineaarialgebraa

Osaamistavoitteet

Tutustutaann kuvankäsittelyn laskentanmenetelmiiin.

Sisältö

Laskentamenetelmät käsittävät kuvan korostamista ja korjaamista, kuten suodatus, värikuvien käsittelyä, kuvan tiivistystä, morfologista käsittelyä ja segmentointia.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 24 t 0 t
Harjoitukset 12 t 0 t

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. tai myöhempi opiskeluvuosi

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö