x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPS134 Automaatit II 5 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Professori Erkki Mäkinen.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Lisätä formaalien kielten ja automaattien teorian tuntemusta.

Sisältö

Algoritmisten menetelmien periaatteelliset rajoitukset, ratkeavuus, pääteltävyys, NP-täydellisyys.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 26 t 0 t
Harjoitukset 10 t 0 t

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Kirjallinen kuulustelu ja aktiivinen osallistuminen harjoituksiin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuosi tai myöhemmin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Hopcroft, Motwani, Ullman, Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation. Addison-Wesley 2001.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö