x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPA219 Tietotekniikka ja yhteiskunta 4 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Professori Mikko Ruohonen.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:
Tai aikaisemmin suoritettu Tietojärjestelmien perusteet.

Osaamistavoitteet

Antaa valmiuksia tarkastella kriittisesti tietotekniikkaan liittyviä käsityksiä. Tutkitaan käsityksiä tietoteknologian muotoutumisesta ja roolista, tietotekniikan ammattilaisista, käyttäjistä, tietoteknologiasta organisaatioissa, tietoyhteiskunnassa, työnjaosta ja työtehtävistä muuttuvissa kehittämis- ja käyttökonteksteissa. Aihetta tarkastellaan yksityisten ihmisten, sekä käyttäjien että IT-ammattilaisten, ja organisaatioiden ja yhteiskunnan näkökulmasta.

Sisältö

Tietotekniikan historiaa, IT-ammattilaiset, Käsityksiä teknologian muotoutumisesta, Tietoteknologia työelämässä, Käsityksiä ihmisestä ja ihmisen tietojenkäsittelykyvyistä, Tietoteknologia ja organisaatiot, Tietoyhteiskunta, Tietotekniikan vaikutuksista, ammateista, työllisyys- ja tulevaisuusvisioista, tietämysyhteiskunnasta.

Toteutustavat

Opetustapa Paikalla Verkossa
Luento-opetus 15 t 0 t
Pienryhmäopetus 15 t 0 t

Luentoja, keskusteluja / seminaaria.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

2. vuoden kevät

Tai myöhemmin.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

Ilmoitetaan luennoilla.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö