x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
TKOPA212 Atk-toiminnan johtaminen 6 op
Vastuutaho
Tietojenkäsittelyoppi
Vastuuhenkilö
Professori.
Edeltävät opinnot
Pakolliset:

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa tunnistaa ja verrata atk-toiminnan johtamisen teoreettisia jäsennyksiä, suhteuttaa omia kokemuksiaan alaisena tai esimiehenä teoreettisiin konstruktioihin sekä luonnostella uuden johtamista palvelevan tietosysteemin ja arvioida valmista johtamisen tietosysteemiä.

Sisältö

Atk-yrityksen, atk-osaston, itsenäiskäytön, etätyön ja atk-projektin johtaminen, atk-vastuu-henkilön tehtävät, riskien hallinta sekä uusia johtamisen ideoita.

Opetuskieli

suomi

Vaadittavat opintosuoritukset

3 raporttia.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Suositellut suoritusajankohdat

3. vuosi.

Kirjallisuus/Oppimateriaali

  1. Järvinen, P., Atk-toiminnan johtaminen. Opinpaja 2003.

Kokonaisuudet johon opintojakso kuuluu

Informaatiotieteiden yksikkö
Informaatiotieteiden yksikkö
2011–2012
Opintojakso opetusohjelmassa
Opetusohjelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetusohjelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö